Kino muzejs


Peitavas iela 10, Rīga, LV-1050
(ieeja no Alksnāja ielas)
+371 67 358 873
kinomuzejs@kinomuzejs.lv

Agnese Logina
Muzeja kuratore, muzeja vadītājas p.i.
agnese.logina@kinomuzejs.lv

Juris Freidenbergs
Muzeja speciālists
juris.freidenbergs@kinomuzejs.lv

Diāna Lielmane
Muzejpedagoģe
diana.lielmane@kinomuzejs.lv

Kino muzeja krājums


Pulka iela 8, LV-1007

Agnese Zeltiņa
Galvenā krājuma glabātāja
agnese.zeltina@kinomuzejs.lv

+371 26785810

Madara Sokolova
Krājuma speciāliste
madara.sokolova@kinomuzejs.lv


Rekvizīti

Latvijas Kultūras akadēmija
Reģ. Nr. 90000039164
Ludzas iela 24, Rīga, LV-1003
Valsts Kase
LV83TREL9220512009000
TRELLV22