Kino muzejs


Peitavas iela 10, Rīga, LV-1050
(ieeja no Alksnāja ielas)
+371 67 358 873
kinomuzejs@kinomuzejs.lv

Agnese Logina
Muzeja kuratore, muzeja vadītājas p.i.
agnese.logina@kinomuzejs.lv

Juris Freidenbergs
Muzeja speciālists
juris.freidenbergs@kinomuzejs.lv

Diāna Lielmane
Muzejpedagoģe
diana.lielmane@kinomuzejs.lv

Kino muzeja krājums


+371 67545099

Arta Vārpa
Galvenā krājuma glabātāja
arta.varpa@kinomuzejs.lv

Madara Sokolova
Krājuma speciāliste
madara.sokolova@kinomuzejs.lv

Priecīgas ziņas: Rīgas Kino muzeja krājums pārcēlies uz jaunām, īpaši piemērotām telpām Pulka ielā 8! Šobrīd tas ir pieejams digitāli. Interesentus lūdzam sazināties ar krājuma darbiniecēm!


Rekvizīti

Latvijas Kultūras akadēmija
Reģ. Nr. 90000039164
Ludzas iela 24, Rīga, LV-1003
Valsts Kase
LV83TREL9220512009000
TRELLV22