In english      по-русски

Rīgas Kino muzejs / Riga Film museum

Kadrs no filmas "Teātris", 1978.g., rež. Jānis Streičs
<< >>

Par krājumu

06.06.2011

 

Rīgas Kino muzeja krājums sāka veidoties kopā ar muzeju 1988. gadā. Ņemot vērā, ka tā rašanās pamatā nebija iepriekš eksistējošu kolekciju, fakts, ka pašlaik muzeja krājumā glabājas ap 120 000 vienību, ir ievērības cienīgs. Lielākā daļa materiālu iegūti laikā, kad, sabrūkot Padomju Savienībai, 1990. gados pārstāja eksistēt daudzas kino institūcijas, kuru materiālus no iznīcības glāba nonākšana Kino muzeja krājumā.

 

Kopā Rīgas Kino muzeja krājumā ir ap 120 000 Latvijas un pasaules kinovēstures liecību, no tām 37 836 aprakstītu vienību – filmas, kinotehnika, dokumenti, fotogrāfijas, dekorāciju un kostīmu skices u.c.

 

Rīgas Kino muzeja krājumu regulāri izmanto pētnieki zinātniskajā darbā, mediji, filmu studijas, studenti un citi kino interesenti.

 

Ģeogrāfiski ceļojot Kino muzejam, vairākkārt telpas mainījis arī tā krājums, mājojot gan Šmerlī, gan bijušajā Nelegālās preses muzejā Krāslavas ielā, gan tagad – Eduarda Smiļģa Teātra muzeja ēkā Pārdaugavā.

 

Kino muzejs ir pateicīgs visiem, kuri dāvina ar kino saistītus materiālus saglabāšanai nākamībai, un arī turpmāk novērtēsim aktīvu līdzdarbību kinovēstures vērtību papildināšanā! Aicinām dāvināt krājumam fotoattēlus par Latvijas dokumentālā kino vēsturi!

<< >>

О ФОНДАХ

06.06.2011

Фонды Рижского Музея Кино начали создаваться вместе с музеем – с 1988 года. В 1990-е годы, при ликвидации многих киноучреждений, от исчезновения было спасено громадное количество материалов, которые теперь хранятся в фондах музея.

В фондах Рижского Музея Кино около 120 000 свидетельств истории мирового и латвийского кино, из них описаны 37 836 – фильмы, кинотехника, документы, фотографии, эскизы декораций и костюмов и др.

Фонды Рижского Музея Кино регулярно используют исследователи в научной работе, СМИ, киностудии, студенты и любители кино.

Переезжая вместе с музеем, фонды размещались и в Шмерли, и в бывшем музее Нелегальной прессы, и, наконец, в здании Музея Театра в Задвинье.

Музей Кино благодарен всем, кто дарит материалы, связанные с историей кино, чтобы сохранить их для будущего, и ценит активное участие в пополнении свидетельств истории кино в дальнейшем, в частности фотографии из истории латвийского документального кино.